Fforymau Aml-asiantaeth Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru

Strategol

Bwrdd Gweithredol Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru (Trosolwg o ymfudo yng Nghymru/DU)

  • Cadeirydd: Cyng Susan Elsmore

Bwrd Lloches Cymru

  • Cadeirydd: Paul Orders, Prif Weithredwr, Cyngor Caerdydd

Gweithredol

Fforwm Rhanddeiliad Mewnfudo Cymru

  • Cadeirydd: Anne Hubbard

Fforwm Ailgartrefu Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru (Trosolwg Cymru gyfan o ailsefydlu ffoaduriaid a Nawdd Cymunedol)

  • Cadeirydd: Emma Maher

Fforwm Ymarferwyr Plant ar eu Pen eu hunain yn ceisio lloches (Fforwm ymarferwyr s'yn cynnwys y Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cymru)

  • Cadeirydd: Anne Hubbard

Fforwm Cydlynwyr ESOL (Trosolwg y Deyrnas Unedig o ddarpariaeth ESOL)

  • Cadeirydd: bob yn ail rhwng rhanbarthau

Fforwm Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru NRPF (Monitro polisi Dim Atebolrwydd i Gronfeydd Cyhoeddus a’i effaith)

  • Cyd-gadeiryddion: Cyngor Ffoaduriaid Cymru a’r Groes Goch Brydeinig

Am ragor o wybodaeth a dyddiadau cysylltwch â:

Cyswllt

029 2046 8600

Cysylltwch â ni

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

One Canal Parade

Dumballs Road

Caerdydd, CF10 5BF

Ffôn: 029 2046 8600

E-Bost: WSMPComms@wlga.gov.uk

Oriau busnes : Llun - Iau 08:30 - 17:00, Gwen - 08:30 - 16:30

Datganiad hygyrchedd

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙