Fforymau Aml-asiantaeth Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru

Strategol

Bwrdd Gweithredol Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru - Trosolwg o ymfudo yng Nghymru/DU

  • Cadeirydd: Andrea Lewis

Bwrd Lloches Cymru

  • Cadeirydd: Beverley Owen

Gweithredol

Fforwm Lloches Cymru – Materion llety a chefnogaeth ceiswyr lloches

  • Cadeirydd: Bridgit Corr bridgid.corr@wlga.gov.uk

Grŵp Strategaeth Gwasgariad – Trosolwg o wasgariad ceiswyr lloches ar draws y 22 cyngor yng Nghymru, yn unol a pholisi Llywodraeth y DU ar wasgariad llawn

  • Cadeirydd: Bridgit Corr bridgid.corr@wlga.gov.uk

Fforwm Ailgartrefu Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru - Trosolwg Cymru gyfan o ailsefydlu ffoaduriaid a Nawdd Cymunedol

  • Cadeirydd: Emma Maher emma.maher@wlga.gov.uk

Arweinwyr Rhanbarthol Plant ar eu Pen eu hunain yn ceisio lloches - Fforwm ar gyfer Penaethiaid Gwasanaethau Plant ar gefnogaeth a lleoliadau i blant ar eu pen eu hunain yn ceisio lloches

  • Cadeirydd: Emma Maher emma.maher@wlga.gov.uk

Fforwm Ymarferwyr Plant ar eu Pen eu hunain yn ceisio lloches - Fforwm ymarferwyr i drafod materion polisi a gweithredol sy'n ymwneud â gofal a chymorth plant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches

  • Cadeirydd: Sabina Hussain sabina.hussain@wlga.gov.uk

Fforwm ESOL a Chyflogaeth - Hwyluso trafodaeth rhwng partneriaid allweddol ar ESOL a chyflogaeth ar gyfer ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mewnfudwyr

  • Cadeirydd: Erica Williams Erica.williams@wlga.gov.uk

Am ragor o wybodaeth a dyddiadau cysylltwch â:

Cyswllt

029 2046 8600

Cysylltwch â ni

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

One Canal Parade

Dumballs Road

Caerdydd, CF10 5BF

Ffôn: 029 2046 8600

E-Bost: WSMPComms@wlga.gov.uk

Oriau busnes : Llun - Iau 08:30 - 17:00, Gwen - 08:30 - 16:30

Datganiad hygyrchedd

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙