Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

Arweinyddiaeth strategol, cyngor a chydlynu ynghylch ymfudo yng Nghymru

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

Gaza: beth allwch chi ei wneud i helpu - GOV.UK (www.gov.uk)

Sut y gallwch chi gyfrannu'n gyfrifol i helpu pobl Gaza.


Amdanom ni

Enillydd Gwobr Partneriaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2021


Wedi ei sefydlu yn 2001, mae Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru (WSMP) yn cael ei hariannu gan y Swyddfa Gartref a'r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau (DLUHC), ac yn gweithio gyda phartneriaid yn y sectorau statudol, gwirfoddol, preifat a chymunedol i gynnig arweinyddiaeth strategol, cyngor a swyddogaeth gydlynu ynghylch ymfudo.


Mae Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru yn cael ei chynnal gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) i adlewyrchu rôl Cymru o’r Bartneriaeth ar fewnfudo a helpu i feithrin gweithio’n agosach gyda’r 22 cynghorau yng Nghymru, gan gysylltu â strwythurau gwleidyddol llywodraeth leol a blaenoriaethau lleol.

Adnoddau

Defnyddiwch y gwymplen i gyrchu ystod eang o wybodaeth, ymchwil, arweiniad a dolenni defnyddiol mewn perthynas ag ymfudo.

Canolbwynt Croeso Hong Kong

Gwybodaeth i ddeiliaid fisa Gwladolyn Prydeinig (Tramor) (BN(O)), cynghorau a rhanddeiliaid.

Data ymfudo

Amediad o ddata ynghylch ymfudo yng Nghymru.

darllen mwy

Data ceiswyr lloches

Data am geiswyr lloches yng Nghymru rhwng 2011 a 2021.

darllen mwy

Data ffoaduriaid

Data am ffoaduriaid a adsefydlwyd rhwng 2015 a 2021.

darllen mwy

Cysylltwch â ni

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

One Canal Parade

Dumballs Road

Caerdydd, CF10 5BF

Ffôn: 029 2046 8600

E-Bost: WSMPComms@wlga.gov.uk

Oriau busnes : Llun - Iau 08:30 - 17:00, Gwen - 08:30 - 16:30

Datganiad hygyrchedd

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙