Adnoddau Eraill

Parc y Strade Cwestiynau Cyffredin


Llywodraeth Cymru - Cynllun Cenedl Noddfa


Llywodraeth Cymru - Caethwasiaeth Fodern

Canllawiau i weithwyr proffesiynol.


Llywodraeth Cymru - Noddfa Cymru

Cyflwyno Cymru i ffoaduriaid a cheiswyr lloches.


Dewis Cymru

Masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern.


Sefydliad Bevan - Rhannu Tir: Integreiddio Mewnfudwyr yng Nhymru


Ffoaduriaid a Marchnad Lafur y DU


Dinas Noddfa DU


Iechyd Cyhoeddus Cymru

Adroddiad ar brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ymysg poblogaethau plant sy’n ffoaduriaid neu’n geiswyr lloches.


Ystadegau Ymfudo Swyddogol

Yn cael eu cyhoeddi bob chwarter.


Cysylltwch â ni

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

One Canal Parade

Dumballs Road

Caerdydd, CF10 5BF

Ffôn: 029 2046 8600

E-Bost: WSMPComms@wlga.gov.uk

Oriau busnes : Llun - Iau 08:30 - 17:00, Gwen - 08:30 - 16:30

Datganiad hygyrchedd

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙