Cydlynydd Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Role

Mae Cydlynydd ESOL Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru yn hybu mynediad i ddarpariaeth ESOL (neu WSOL) ac yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid ar draws sectorau – cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector – ar faterion yn ymwneud a chyflogaeth ffoaduriaid. Mae’n rhannu gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer dysgu a gwella iaith.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Erica Williams - Cydlynydd ESOL

Cyswllt

029 2046 8518 neu 07436 034913

Cysylltwch â ni

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

One Canal Parade

Dumballs Road

Caerdydd, CF10 5BF

Ffôn: 029 2046 8600

E-Bost: WSMPComms@wlga.gov.uk

Oriau busnes : Llun - Iau 08:30 - 17:00, Gwen - 08:30 - 16:30

Datganiad hygyrchedd

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙